Кине Маскинтеник А.Б. од почетокот во 1968 година работеше во секторот градежништво и цврсто гориво. Ние сме специјализирани во користената опрема како што се мелници за чекани, мелници за удар, дрвени чиперки, мелници за чекан и многу повеќе. Имаме и ленти за подвижни ленти, магнети, отпадоци и други додатоци.