Тешка приколка од 150 тони

Тешка приколка од 150 тони совршена за работни места за уривање, каде што треба да се преместат многу тешки производи во околината.

12 раменици носат рамна површина со должина од 18 m. Товари 150 тони.

Контролиран со четири оски на предната страна и четири оски на задниот дел. Контролата се одвива само преку лентата за влечење.

Тркала со целосно украсени упатства. Патувањето.