резервоари за гориво

Одобрено во различни големини, дизајни и волумени.