дабови буриња

Тркалезни и овални дабови буриња на држач за нозе.

Погодно е за цели за внатрешна декорација.