електромагнети

Спецификации магнети на сликата од врвот до дното:

ИФЕ, Австрија - MEQ 900 Бр

Штајнрт, Германија -

ИФЕ, Австрија - MEQ 1200T