Англиски „Лондонски такси“.

Англиски лондонски такси, Model F x 3 годишен модел 1950 година.

Комплетиран со оригинален таксиметар.

Одлична кондиција.

Шведски регистриран со регистарски број HJM 807