Фанови со дистрибуција на вода

Два обожаватели со спреј за вода

Капацитет: 500 м3/ мин, доза на вода: 500 л / мин

Мотор: 5,5 kW