Пареа

во различни големини и дизајни

Прв вентилатор со висина 1 см, должина 190 см и ширина на куќиштето на вентилаторот 220 см и вкупна ширина 45 см
Прв вентилатор со висина 1 см, должина 190 см и ширина на куќиштето на вентилаторот 220 см и вкупна ширина 45 см
2 обожаватели на WEELU, AB WESTMAN & LUNDMARK, ENKÖPING, модел на година 1990 Димензии на куќиштето на вентилаторот: Висина 375 см, ширина 100 см и должина 475 см. Димензии на тркалото на лопатка: ширина на лопатки 30 см, длабоки лопатки 57 см, тркала со дијаметар на лопатка 220 см.
2 обожаватели на WEELU, AB WESTMAN & LUNDMARK, ENKÖPING, модел на година 1990 Димензии на куќиштето на вентилаторот: Висина 375 см, ширина 100 см и должина 475 см. Димензии на тркалото на лопатка: ширина на лопатки 30 см, длабоки лопатки 57 см, тркала со дијаметар на лопатка 220 см.
1-ви вентилатор со висина 275 см, должина 235 см, ширина 130 см + 70 см вкупно 200 см.
1-ви вентилатор со висина 275 см, должина 235 см, ширина 130 см + 70 см вкупно 200 см.