Дрвени ресички езера

Помалку сечкање за дрво, тврда пластика итн.

Моторна моќност: 37 kW.

Влезен влез 30 × 20 см.