Pocketеб за складирање со завртка за празнење

Џеб за складирање, капацитет 40 м3 со завртка за празнење по целата должина, околу 6 м. Димензии на завртки околу 50 см.

Погодно е за складирање на материјали, на пр. Чипови од дрво за постројка за греење.