Секачи на Франссон

Тип на модел TRA 50. Број на производство 2108 1979 година.

Со влезна лента, излезна завртка и електричен систем.