Комплет генератор на Мерцедес

12 цилиндричен дизел мотор со стандардни генератори 250 kW.

Незначително време на одење.