ФЛ Смеј 500 тони на час

Користена фабрика за дробење чекан.
Капацитет: 500 тони варовник / час.
Здроби големи грамади надолу на околу 40 мм во еден чекор.
Двоен ротор.
Тежина на роторот 2 x 12 тони.
Вкупна тежина на мелечката единица: околу 70 тони.
Вклучувајќи влезни и излезни ленти, тежи околу 90 тони.
Наменети за електрични мотори од 2 x 250 kW.
Погоден за кршење на минерали од варовник, мермер, песочник, кварцит, доломит, мика, кекс, калцит, талк, гипс.

Потрошувачите за тресење се достапни за дробилката.

Дробилот е лесно отстранлив за транспорт.

Дробилка со сличен капацитет што имаме за продажба е Полисиј.