Хамаркрос Хаземаг УНИВЕРСА 1620 АП 4180 МСА
рушење на голема брзина

Користена фабрика за дробење. 1971. за
Ротарен дробилката со фиксни алатки за кинење.
Тежина на роторот околу 12 тони. Цврст челик.
Дијаметар на роторот: 1600 мм
Ширина на роторот: 2000 мм
Вкупната тежина за единицата за кршење е приближно 40 тони.
Електрична моќност од 200 kW мотор. Комплетиран со електричен мотор.
Фабриката е демонтирана и лесна за преместување на ново место за инсталација.

Дополнителна опрема е достапна, на пример престилки за престилки.

Сликата погоре ја покажува инсталацијата