Дробилка со чекан за полисис.

Фабриката за дробење полисис се користи за уништување варовник.

Дробењето се одвиваше од 3-тон варовнички блок долу со големина од 40 мм во еден чекор.

Благодарение на големата тежина на роторот, 25 тони и замаец од 10 тони, дробилката е исто така погодна за дробење на разни други материјали како што се мермер, песочник, кварцит, доломит, мика, бакарни лакови, калцит, талк, гипс.

Дробилката се користи и за дробење на трупецот при производство на биогориво за согорување. Отпадоците исто така се смачкани за производство на големи чипови како редуциран материјал при топење на феро легури.

Големата тежина исто така значи дека потрошувачката на електрична енергија е мала.

Тежината на роторот и замаениците е околу 35 тони. Роторот има лабави удари. Секој удар тежи околу 120 кг.

Достапен е дополнителен ротор.

Вкупната тежина на ова растение за дробење е околу 75 тони.

Електричен мотор од 400 kW.

Дробилот е лесно отстранлив за транспорт.

Дробилка со сличен капацитет што имаме за продажба е Флима за магла 500 тони.

Дополнителен ротор

Носете по 3.5 милиони тони варовник.