Станица за сортирање раце

Фабрика за сортирање рачни раце / станица за подигање долги околу 12-14 метри.
Комплетен систем со вклучен џеб за напојување со излез, табела за сортирање за 6 лица и видливост.