Натоварувач на тркала Hyundai HL 780-3A

Опис
Натоварувач на тркала Hyundai HL 780-3A, годишен модел 2005. 9 часа. Вкупна тежина 662 тони. Добра состојба и добри гуми.