Хидрауличен зафат

Тешка контрола за рециклирање.

Долга 158 см, ширина 130 см