Индустриски имот во Хова

Имотот Соркила 1:43 општина Галпшнг се состои од парцела со површина од 76.230 м2 со претежно поплочена површина е на продажба.

Доколку е потребно, областа може да се прошири на 150.000 - 175.000 м3. Индустриска област погодна како терминален објект.

(целата област на картата)

Снабдување со електрична енергија на површина од 2MW за сопствени трансформатори.

Во областа има различни згради од околу 4.000 - 5.000 м2.

Имотот се наоѓа во непосредна близина на автопатот Е20.

Имаме и имот во Лидкипинг на продажба.