Интегритиполити

Опсег и согласност

Оваа политика за приватност опишува како ги собираме, користиме, чуваме, откриваме и заштитуваме вашите лични информации. Се однесува на сите веб-страници, услуги и контакти на Kinne Maskinteknik AB каде има упатување кон оваа Политика за приватност, без оглед на тоа како пристапувате или користите нив.

Во оваа Политика на приватност, ние го користиме терминот „лични податоци“ за да опишеме информации што можат директно или индиректно да идентификуваат физичко лице.

Со прифаќање на оваа Политика за приватност, вие се согласувате дека можеме да ги собереме, користиме, откриваме и зачуваме вашите лични податоци на начин опишан во оваа Политика за приватност.

Веб-страници на трети страни: Некои страници на веб-страниците на Кине Маскинтеник АБ содржат линкови до веб-страниците на трети страни. Овие веб-страници имаат свои полиси за приватност и Кине Маскинтеник АБ не е одговорна за нивното работење. Корисниците што доставуваат информации до или преку овие страници на трети страни треба да ги разгледаат политиките за приватност на страниците пред да им бидат испратени лични информации.

Лична личност

Kinne Maskinteknik AB, Шведска, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Шведска е одговорна за личните податоци. Kinne Maskinteknik AB е одговорна за обработка на вашите лични податоци и за обезбедување на услугите што треба да се обезбедат во согласност со принципите утврдени со оваа Политика за приватност.

Колекција на лични податоци

Ако направите набавка со нас или контактирајте не преку пошта, телефон, трговски салони или преку посета, вие се согласувате да ги споделите вашите лични податоци и се согласувате дека тие информации ќе бидат пренесени и зачувани на нашите сервери во Шведска.

Ние ги чуваме следниве видови на информации, име, адреса, поштенски код, поштенска адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, број на мобилен телефон,

Информации што ни ги давате

Ние ги чуваме таквите информации што ги обезбедувате на нашите веб-страници или што ни ги давате во врска со вас да не контактирате по пошта, телефон, трговски салони или преку посети. Ова вклучува:

 • име, адреса, поштенски код, град, земја, адреса на е-пошта, телефонски број, мобилен број.
 • информации за испорака, информации за наплата, информации за плаќање и други информации што ги обезбедувате за купување или испорака на производ и, доколку услугите за испорака се обезбедени преку еден од нашите интегрирани системи, други релевантни информации за испорака (статус на испорака) зачувани од избраниот партнер за испорака;
 • информации дадени во врска со дискусиите на форумите, преку телефон, разговори, решавање на спорови, преписка преку нашите веб-страници или допис што ни е испратен до нас.

Употреба на лични податоци

Целта на информациите е дека треба да бидете во можност да набавите и ние можеме да ви обезбедиме услуги на клиентите.

Со прифаќање на оваа политика за приватност, потврдувате дека можеме да ги користиме вашите лични информации за:

 • спречуваат, откриваат и истражуваат измама, безбедносни инциденти, потенцијално забранети или нелегални активности.
 • контактирајте со вас, преку е-пошта, писмо или по телефон за решавање на спорови, или за други намени дозволени со закон;
 • споредете ги информациите за да ја проверите точноста и да ги верификувате со трети страни;
 • да ви обезбедиме други услуги што ги барате и кои се опишани кога ги собираме информациите; и
 • со ваша согласност директен маркетинг за вас со испраќање на маркетинг материјал за производите на Kinne Maskinteknik AB.
 • одговорете на вашите барања, на пример да ве контактираме за прашањето што сте го испратиле до нашата услуга за клиенти;

Употреба на лични податоци за маркетинг цели

Со ваша согласност добиена во согласност со важечките правила и оваа Политика за приватност, ние можеме да ги користиме вашите лични информации за;

 • ве информираме за нашите производи и услуги;
 • испратете насочени маркетинг и промотивни понуди засновани на вашите преференции;
 • и прилагодете ја нашата услуга

Ние не ги продаваме или откриваме вашите лични информации на трети лица за маркетинг цели.

Заврши нашата употреба на лични податоци за маркетинг цели

Доколку не сакате да добивате понуди за маркетинг и рекламирање од нас, известете ги преку sales@kinnemaskinteknik.com.

Можете да прочитате наше политика за колачиња за повеќе информации за тоа како се користат овие на нашите веб-страници.

Обелоденување на лични податоци

Ние откриваме лични информации за да ги исполниме законските обврски. Ваквите информации ќе бидат откриени само во согласност со важечките закони и регулативи.

Можеби ќе ги споделиме вашите лични информации со:

 • Подизведувачи кои ни помагаат да ја водиме работата (како што се, но не ограничувајќи се на тоа, услуги на клиентите, истраги за измама, собирање фактури, транспорт и работење со веб-страници).
 • Надзорниот орган, полицискиот орган или друга овластена трета страна, да одговараат на прашања во врска со кривична истрага или наводна незаконска активност или друга активност што може да резултира во одговорност за нас или за вас. Во таков случај, во обем што е дозволено со важечкиот закон, ќе откриеме такви информации што се релевантни и неопходни за истрагата, како што се име, број за социјално осигурување, град, држава или покраина, поштенска адреса, телефонски број, адреса на е-пошта, историја на корисничко име, IP адреса, жалба за измама и историја на продажба.
 • Компании за кредитно известување до кои можеме да пријавиме информации за вашата набавка, неплаќање или други прекршувања на вашата сметка што можат да се појават во вашиот извештај за кредит до степенот што е дозволено со закон.
 • Други компании ако сакавме да се споиме или да ги стекнеме таквата компанија. Доколку се случи ова, ќе бараме од новата компанија да ја почитува оваа Политика за приватност во однос на обработката на вашите лични податоци. Ако вашите лични податоци ќе бидат користени или откриени за која било друга цел, освен како што е наведено во оваа политика, ние ќе ве информираме за тоа и, доколку е применливо, ќе побараме согласност.

Трансфер на лични податоци

Ние ги чуваме и обработуваме вашите лични податоци на нашите сервери во Шведска.

Безбедност и чување на лични податоци

Ние користиме физички, технички и организациски безбедносни мерки, во врска со количината и чувствителноста на личните податоци, за да спречиме неовластена обработка, вклучително, но не ограничувајќи се на неовластен пристап, стекнување и употреба на, загуба, бришење или оштетување на личните податоци на корисникот. Некои од безбедносните мерки што ги користиме се заштитени идови, заштита од вируси, контрола на пристап и физичка заштита во форма на безбедносни сводови / сефови.

Бришење на податоците и зачувување на личните податоци

По вашето барање и во согласност со одредбите од овој дел, ние ќе ги избришеме вашите лични информации што е можно поскоро. Бришењето на податоците ќе се изврши во согласност со важечкиот закон.

Можеме да ги задржиме личните податоци што се однесуваат на лица и компании, доколку:

 • ние имаме легитимен деловен интерес и не се забранети со закон, како што се враќање на доспеани такси, ракување со решавање на спорови или
 • ние сме должни да ги задржиме личните податоци за да ги исполниме законските обврски, како што е почитување на локалното законодавство, измама и перење пари или да преземеме други мерки дозволени со закон.

Во такви околности, личните податоци ќе се постапуваат безбедно и само онолку колку што е потребно.

Твоите права

Во зависност од ограничувањата утврдени со законот за заштита на личните податоци на ЕЕА, имате одредени права во однос на вашите лични податоци. Имате право на пристап, исправка, ограничување, приговор, бришење и преносливост на податоци. Ве молиме контактирајте не ако сакате да остварите некое од овие права. Доколку сакате да побарате пристап до сите лични информации што ги имаме за вас, имајте во предвид дека ќе биде потребна одобрена идентификација на фотографија за да го докажете вашиот идентитет.

Контакт

Ти можеш Контактирајте не на Интернет во секое време. Ако прашањата не се одговорат на Интернет, можете да ни пишете: Kinne Maskinteknik AB, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Sweden.

Ако не сте задоволни од тоа како ги решаваме вашите прашања, имате право да поднесете жалба до Инспекторатот за податоци.