Мелница за ножеви

Мазна мелница за мелење со ножеви и решеткичка плоча.

За распаѓање на пластичен материјал и сл