Мелница за месо од поголем модел

Направете: Палма - Стокхолм

Со многу ножеви и додатоци.