Бавно движење Малинрос со три завртки

Соодветна основна опрема за изградба на постројка за рециклирање на разни видови материјали, како што се хартија - пластика - стакло - ткаенина - дрво и друго.

Големото отворање на влезот обезбедува ефикасно распаѓање на поголеми димензии на парчиња.

Фабриката се користи за кратко време и е во многу добра состојба.

• Влезен отвор 1,5 mx 1,5 m

• Се распаѓа до саканата фракција со избирање на отворот на решетката.

• Хидраулична работа со три одделни пумпи.

• Барања за електрична енергија приближно 400 засилувачи.