Возач на механички превоз со нозе

Баркхаг БПХ 211

Ослободување на челик од метални отпадоци.