Возачи на механички превоз

Баркхаг БПХ 211

Ослободување на челик од метални отпадоци.