Дробилка за хартија, комплетна фабрика

Finsönderdelningsanlägngning.

Комплетно растение за фино распаѓање на различни видови на полесни материјали како што се хартија - дрво - коноп - слама и многу повеќе.

Мелница за голема брзина со заменливи решетки плочи со екстракција на материјал за циклон.

Сило со завртка за мешање на адитиви. Ремен за напојување со валјак за напојување за материјал за товарање. Комплетиран со електроенергетскиот систем.