Лента за хранење на растенија

Должина 4 м

Ширина 1,6 м