Резервни делови за Флима за ширина 150 тони на час

Куќишта за лежишта, шипки со ростер, приклучоци за списоци, електричен мотор, вратило на роторот