Одделен натоварувач Лонг Јон

Опсег околу 10 метри.
Лесно отстранлив изграден на челична снегулка исполнета со бетон.
Електрична хидраулична работа.