Екран за завртки

3 различни плочи со сито од 3,5 метри со дијаметар од 70 см

Големини на мрежа:

Плочата за сито 1: Дијамант на тркалезно ситно дијаметар 60 мм

Плочата за сито 2: Дијамант на тркалезно ситно дијаметар 20 мм

Плочата за сито 3: Издолжени дупки со сито 70 × 15 мм