згура дробилката

Дробилката со екстремно големи удари.

Слободен замав, но може да биде опремена со скара.

Резервен ротор широк 1 m и резервни удари