Стабилни железни столбови

Долг 10 метри, дијаметар од 40 см