Фабрика за транспорт / пикање ленти

Долга околу 18 метри, ширина околу 1,80 метри