Транспортерскиот појас приближно навлезен

Должина: околу 16 метри

Ширина: 85 см