Транспортен ремен со вага

Должина: околу 4 метри

Ширина на опсег: околу 80 см