Транспортен ремен Микелн

Долга околу 15 m.

Ширина на опсег на гумената мат: 65 см.