Покриен подвижен ремен

Затворен подвижна лента со отвори за отворање.

Вкупна должина: околу 16 метри

Ширина на опсег: 85 см