Појаснувач / подвижна лента

кревање
Должина 8 м
Погодно е за монтирање на фидер / подвижна лента