Котел на топол воздух со горилник со нафта

Капацитет 14-30 кг масло на час

Тилв 1977 година