Бедем на Винберг хоризонтално се храни

Ширина на роторот 100 см