Винберскриваре

Решетката е опремена со хоризонтална храна.

Ширина на роторот 100 см.

Може да биде опремена со пожелно сито.